fbpx

Poukisa yon Majistra solid?

Paske rezidan Miami yo merite yon gouvènman ki pi transparan, efikas epi responsab. Yon Majistra ki eli nan tout vil la yon moun ki kapab vrèman la pou reponn a bezwen moun yo epi ki responsab dapre aksyon li yo.

Yon Majistra solid pou yon Miami pi fo.

 

Ki moun ki an chaj?


Reponn kesyon an "Ki moun ki an chaj?" sa kapab kreye anpil konfizyon nan Miami. Pafwa repons lan se nan men Komisyon an li ye, epi ket lòt se manadjè vil la nonmen. Pa gen wòl ki byen defini responsablite yo ka yon sitiyasyon ki fwistran nan Vil la ak rezidan yo, biznis yo ak lòt òganizasyon ki espere majistra eli yo pou yo fè yon sèl pwen nan lidèchip pou lidèchip nan vil la.

Ki moun ki an chaj?


Reponn kesyon an "Ki moun ki an chaj?" sa kapab kreye anpil konfizyon nan Miami. Pafwa repons lan se nan men Komisyon an li ye, epi ket lòt se manadjè vil la nonmen. Pa gen wòl ki byen defini responsablite yo ka yon sitiyasyon ki fwistran nan Vil la ak rezidan yo, biznis yo ak lòt òganizasyon ki espere majistra eli yo pou yo fè yon sèl pwen nan lidèchip pou lidèchip nan vil la.

Miami merite yon bon lidèchip pou avni li. Yon majistra solid pral yon Majistra Pèp la ... Pou yon Miami pi fò.

 

Moun MIAMI pou yon Miami pi fò


Yon Majistra solid pou pep la ta dwe yon chèf egzekitif ki eli nan vil la, ki responsab pou operasyon jounalye yo, pandan ke Komisyon an ta fonksyone kòm branch lejislatif vil la, apwouve bidjè oswa pase òdonans. Nan plisye gran vil nan Etazini se konsa ke yo fe separasyon pouvwa epi nan anpil lòt nivo nan gouvènman an tou.

Moun MIAMI pou yon Miami pi fò


Yon Majistra solid pou pep la ta dwe yon chèf egzekitif ki eli nan vil la, ki responsab pou operasyon jounalye yo, pandan ke Komisyon an ta fonksyone kòm branch lejislatif vil la, apwouve bidjè oswa pase òdonans. Nan plisye gran vil nan Etazini se konsa ke yo fe separasyon pouvwa epi nan anpil lòt nivo nan gouvènman an tou.

Questions? Send us a message!